Biliyoruz ki, en iyi referans mutlu ve memnun müşteridir. Bir asansör satın alırken uzun süre ilişkide olacağınız, dostluklar kuracağınız bir organizasyon satın alırsınız. Bu nedenle satış sonrası servis hizmeti işimizin en önem verdiğimiz kısımlarından biridir. İnsan hayatını etkileyecek bir işle uğraştığımız için imalat ve montajını yaptığımız her asansörün bakımını ve sorumluluğunu müşteri ile imzalanan sözleşmeler çerçevesinde üstleniriz.
CONTACT US

ENGELLİ ASANSÖRLERİ & PLATFORMU SIKÇA SORULAN SORULAR

KDV muafiyeti kanunu nedir?

Engelli ve yaşlı kullanımına yönelik asansörlerin tamamı KDV’den muaftır. ilgili yasa şu şekildedir:

KDV kanununun 17. maddesi 4. fıkrası 07.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı kanun ile eklenen ve aynı tarihte yürülüğe giren “s” bendine göre KDV’den istisnadır.

Engelli Asansörler için ruhsat gereklimidir?

Makine direktifi gereği hızı 0,15mt./sn. altındaki asansörler için ruhsat gerekmemektedir.

Engelli asansörlerinin teslim süresi nedir?

Engelli asansörleri ürün özelliğine göre ortalama teslim süreleri 2 hafta ile 4 hafta arasında değişkenlik göstermektedir.

Engelli asansörlerde bakım mecburiyeti var mı ?

Engelli asansörleri 2 yıl kapsamlı bir garanti ile birlikte sunulmaktadır. Asansörünüzün kurulumunun ardından bakım sözleşmesi yapılacak olup, her ay düzenli olarak garanti kapsamı süresi içerinde bakımları tarafımızdan yapılacaktır.

Bakım anlaşması olmayan asansörlere servis hizmeti sunacak mısınız?

Bakım anlaşmanız olmasa da her zaman servis hizmeti alabilirsiniz. Bu durumda servis ile ilgili ücretler tarafınıza bildirilir ve servis hizmetini sunan teknisyene veya banka hesabına ödenebilir.

Keşif, Etüt ve Projelendirme Hizmeti Ücretli mi ?

Engelli asansörü için yer tespiti, keşif  ücretsizdir.
Mevcut engelli asansörün etüt edilmesi ücretsizdir.
Yeni asansör yaptırmak için talep edeceğiniz proje desteği ücretsizdir.

HAYAT ENGELLER İLE DOLUDUR.
ENGELSİZ BİR HAYAT İÇİN BİZİ ARAYIN, ENGELLERİ BİRLİKTE AŞALIM.

Engelliler ve yaşlıların (güçsüzlerin) sağlıklı insanlar gibi zorlanmadan yaşamlarını sürdürebilmeleri, fiziksel çevrenin engelliler için ulaşılabilir ve yaşanılabilir kılınması için, kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarında ve yapılarda gerekli düzenlemelerin yapılmasını amaçlamaktadır. Bu tüm kentsel, sosyal, teknik altyapı alanlarını ve yapıları kapsamaktadır.

AÇIK TİP ENGELLİ PLATFORMU

Amada TECH  Dış Ortam Açık Tip Engelli platformu kısa seyir mesafelerinde dikey olarak çalışan bir asansör sistemidir. Tam otomatik açılır katlanır rampa seçeneği ile kuyu gerektirmez. Ruhsat gerektirmez.Açık tip engelli platformu KDV kanununun 17. maddesi 4. fıkrası 07.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı kanun ile eklenen ve aynı tarihte yürülüğe giren “s” bendine göre KDV’den muaftır.

KAPALI TİP ENGELLİ PLATFORMU

Amada TECH  İç ve Dış Ortam Kapalı Tip Engelli platformu kısa seyir mesafelerinde dikey olarak çalışan bir asansör sistemidir. Tam otomatik açılır katlanır rampa seçeneği ile kuyu gerektirmez. Ruhsat gerektirmez.Kapalı tip engelli platformu KDV kanununun 17. maddesi 4. fıkrası 07.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı kanunun“s” bendine göre KDV’den muaftır.